Rådgivning

Djurslands Retshjælp yder rådgivning på trin 1, 2 og 3.

Trin 1 er den helt grundlæggende mundtlige rådgivning. Enhver har ret til vederlagsfri retshjælp på trin 1 vedrørende ethvert retligt spørgsmål.

Trin 2 og 3 består af yderligere rådgivning og egentlig sagsbehandling, herunder udarbejdelse af en ansøgning om fri proces, processkrifter i småsager samt indgivelse af klage over en offentlig myndigheds afgørelse. Trin 3 kan omfatte den yderligere rådgivning, der gives med henblik på at opnå en forligsmæssig løsning af en tvist. Rådgivning på trin 2 og 3 gives som udgangspunkt kun, hvis de økonomiske betingelser herfor er opfyldt. De økonomiske betingelser er de samme som ved fri proces. Den økonomiske grænse for retshjælp og fri proces reguleres årligt. Betingelserne kan ses på civilstyrelsens hjemmeside.

Når du retter henvendelse til retshjælpen, bør du have alle relevante dokumenter med.