IMG_0132Velkommen til Djurslands Retshjælp😊

Djurslands Retshjælp tilbyder gratis juridisk rådgivning for alle. Enhver har ret til vederlagsfri retshjælp på trin 1 vedrørende ethvert retligt spørgsmål.

Retshjælpen yder mundtlig rådgivning om juridiske spørgsmål, rettigheder og pligter. Udover helt grundlæggende mundtlig rådgivning på trin 1, tilbydes egentlig sagsbehandling i form af brevveksling med modparter eller offentlige myndigheder som er retshjælp på trin 2 og 3.

Åbningstider:

Se hvor og hvornår der ydes retshjælp under kontakt

Hvis du er i  tvivl om retshjælpen kan behandle en sag du har, er du velkommen til at kontakte retshjælpen personligt eller telefonisk.

Djurslands Retshjælp er en selvejende forening. Retshjælpens drift er finansieret af Justitsministeriet.

Den daglige drift og ledelse forestås af

Tanja Schultz